Аз съм Нели Запрянова и моята мисия е с душа и сърце да бъда нежната подкрепа по пътя към искрена усмивка на всяко лицe.

Вярвам, че една от висшите цели на всяко човешко същество е да обогатява своите знания, умения, разбирането си за околния свят и да изследва както външната среда, така и собствената си личност. Това мое разбиране обуславя искрения ми интерес към човешката същност и превръща в удоволствие прилагането на наученото от мен с цел подкрепа на хората по посока подобряване качеството на техния живот.

Моята професионална квалификация включва бакалавърска степен по Психология от ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистърска степен по Социална и организационна психология, придобита в университета в Екзитър, Великобритания. Имам дългогодишен опит в областта на организационната психология, съблюдаването на индивида в корпоративна среда и подпомагане на неговото благосъстояние и развитие. От 2018 г работя по повишаване на моята професионална подготовка в сферата на когнитивно-поведенческата психотерапия, а през 2021 г. придобих и квалификация по EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) от Европейската асоциация по EMDR. Член съм на Дружеството на психолозите в България.

Като професионалист се уповавам на холистичния подход при работа с предизвикателни аспекти за индивида и работя по обогатяване и надграждане на своите знания и умения с последните иновации в сферата на психотерапията и психичното здраве. Уверена съм, че всяка трудност, пред което се изправяме в живота си, е преодолима, а именно това е и моята мисия като професионалист и човек – с душа и сърце да бъда нежната подкрепа по пътя към искрена усмивка на всяко лице.