Как мога да помогна?

Индивидуално консултиране

Индивидуални сесии за работа по посока преодоляване на широк спектър от проблеми. Тяхната продължителност е 50 минути. Провеждат се на живо или онлайн в интервала от 08:00 до 19:00 в делнични дни след предварително записване на час.

Консултиране на родители и деца

Сесии, насочени към преодоляване на трудности във взаимоотношенията с детето или неговото развитие. Тяхната продължителност е 50 минути. Провеждат се в интервала от 08:00 до 19:00 в делнични дни след предварително записване на час.

Корпоративно консултиране

След провеждане на предварителна среща за обсъждане целта на консултирането, се определя продължителността и формата на работа.

Често задавани въпроси

В хода на индивидуалния житейски път на човек е възможно да се появят фактори, причиняващи дистрес, който от своя страна да влияе върху качеството на живот. Психолозите са подготвени да работят с широк спектър от проблеми. Съвместната работа с тях е насочена към идентифициране на причините в основата и преодоляване на трудностите.

При наличие на психични (негативни мисли, емоции като тъга, тревожност) или физиологични симптоми (промяна в качеството на съня, промени в телесното тегло, друг симптом, който не може да бъде обяснен с наличие на медицински причини), за които няма обективно обяснение и се наблюдават в продължителен период от време (две или повече седмици). Също така, ако са налице фактори, влияещи върху взаимоотношенията с околните както в личен план, така и в работна обстановка, като нетипични промени в работоспособността поради невъзможност за концентрация или управление на собствените емоции. 

Добре е да дефинирате коя е основната причина, поради която сте решили да посетите психолог, като това може да включва създаване на списък с проблеми, описание на различни симптоми, набелязване на промени, които бихте искали да въведете в живота си.

Продължителността на съвместната работа с психолог е строго индивидуална и зависи от естеството на обсъждания проблем, готовността и темповете на работа на клиента, като може да е с продължителност от 8-10 сесии до месеци и дори повече време.